Namnlöst dokument    
GDPR

Hanering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft, och här informerar vi vilka personuppgifter som Lidpol hanterar.

Syfte med registren
* Kundregister för offertbegäran, orderbekräftelse, fullföljande av avtal om köp, leverans, support och eventuella garantier
* Kunduppgifter används i förekommande fall när LidPol inhämtar kreditupplysning i samband med köp av entreprenadmaskin eller utrustning
* Kundregister för fakturering

Var sparas uppgifterna?
LidPol sparar uppgifter om kunder och leverantörer i ett blankettsystem för offerter och orderbekräftelser, i VISMAS faktureringssystem och i filsystem. Lagringen är lösenordsskyddad.

Beskrivning av kundregister
* Kundens företagsnamn
* Referensperson hos kunden
* Kundens företags adress
* Kundens företags postnummer
* Kundens företags ort
* Kundens organisationsnummer
* Kunden telefon
* Kundens telefon mobil
* Kundens e-postadress

Beskrivning av kunduppgifter för fakturering i Visma
* Kundnummer
* Företagets namn
* Organisationsnummer
* Postadress
* Postnummer
* Ort
* Referenspersoner på företag
* E-postadress

Beskrivning av leverantörsuppgifter i Visma
* Leverantörsnummer
* Företagets namn
* Organisationsnummer
* Postadress
* Postnummer
* Ort
* Referenspersoner på företag
* E-postadress
* Bankgiro
* Postgiro

Övrig information om Lidpols kundregister
* Lidpols kundregister används bara av Lidpol och lämnas inte ut till tredje part om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag
* Lidpols kundregister kan användas för utskick via e-post för information om entreprenadmaskiner
* Lidpols kundregister innehåller inga omdömen om kunder
* Lidpol delar med sig vissa personuppgifter till exempelvis transportörer i samband med
leverans av entreprenadmaskiner och utrustning

Begäran om utdrag
Våra kunder och leverantörer kan när som helst begära att få ut samtliga egna uppgifter på det som vi har registrerat. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.